ten-cong-ty-singapore

Lựa chọn tên công ty phù hợp và được phê duyệt bởi cơ quan quan lý doanh nghiệp chính là một trong những thủ tục đầu tiên để thành lập công ty tại Singapore mà nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu hiện nay đang rất quan tâm. Doanh nghiệp cần lựa chọn tên sao cho khác biệt với tên công ty tại Singapore đã được đăng ký vừa phù hợp với hoạt động kinh doanh hoặc thể hiện được những giá trị cốt lõi của công ty, tùy thuộc vào chủ sở hữu, và quan trọng hơn hết là phải nhận được sự phê duyệt từ cơ quan quản lý doanh nghiệp Singapore.

Vì vậy trong bài viết dưới đây Global Link Asia Consulting cung cấp những thông tin quan trọng liên quan đến việc đặt tên công ty tại Singapore mà chủ doanh nghiệp cần phải nắm.

phone call

email

viber glac

whatsapp glac

telegram