dich-vu-bao-cao-tai-chinh-cong-ty-singaporeCông ty Singapore bắt buộc nộp báo cáo hằng năm cho chính phủ tại Singapore bao gồm biên bản họp hội đồng thường niên (AGM) và báo cáo thường niên (AR),  Form C/C-S, doanh thu chịu thuế ước tính (ECI). Mặc dù được đánh giá là quốc gia có môi trường kinh doanh dễ dàng và thuận tiên, Singapore luôn nghiêm ngặt trong việc quản lý doanh nghiệp tại Singapore. Vì vậy doanh nghiệp nên thực hiện đúng theo yêu cầu chính phủ đề ra, đặc biệt trong việc hoàn tất nghĩa vụ nộp báo cáo hằng năm cho chính phủ Singapore nhằm tránh những khoản phạt đáng tiếc.  

 

Global Link Asia Consulting cung cấp dịch vụ hỗ trợ thực hiện báo cáo tài chính phù hợp với doanh nghiệp sở hữu công ty Singapore chưa có kinh nghiệm trong việc thực hiện và nộp các báo cáo hằng năm cho chính phủ Singapore.


 Những điều cần lưu ý:
      Mỗi năm doanh nghiệp chỉ cần nộp 4 loại báo cáo trên cho chính phủ Singapore bao gồm ACRA và IRAS:

  • ACRA: Cục quản lý kế toán và doanh nghiệp tại Singapore
  • IRAS: Cục doanh thu nội địa tại Singapore

Tìm hiểu thêm “Tổng hợp những báo cáo hàng năm công ty Singapore cần nộp

 

Lưu ý: đối với công ty có các hoạt động kinh doanh, tiêu dùng tại thị trường nội địa Singapore và có đăng ký thuế hàng hoá và dịch vụ (Goods and Services Tax - GST) cần phải nộp báo cáo GST theo quý. Tìm hiểu thêm "Thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) tại Singapore"

 

1. Gói dịch vụ báo cáo tài chính công ty tại Global Link Asia Consulting 

Gói dịch vụ bao gồm:

1.Thực hiện báo cáo tài chính theo đúng Tiêu chuẩn báo cáo tài chính của Singapore (Financial Reporting Standards of Singapore) nộp cho ACRA:

Báo cáo tài chính bao gồm:

GLAC-icon-check1 Báo cáo lãi lỗ

GLAC-icon-check1 Bảng cân đối kế toán

GLAC-icon-check1 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

GLAC-icon-check1 Thuyết minh tài chính

 

2. Khai báo Thu nhập chịu thuế ước tính (ECI) và nộp các báo cáo thuế (Form C/ C-S) cho IRAS

3. Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến báo cáo tại Singapore trong suốt quá trình thực hiện

4. Thực hiện báo cáo kiểm toán (nếu có)

Để tìm hiểu khi nào công ty Singapore cần kiểm toán, click here

 2. Quy trình Global Link Asia Consulting hỗ trợ thực hiện báo cáo tài chính cho công ty Singapore

      Bước 1: Liên hệ trực tiếp hoặc gửi thông tin doanh nghiệp đến Global Link Asia Consulting để được tư vấn

Bước 2 : Dựa trên thông tin doanh nghiệp cung cấp, Global Link Asia Consulting sẽ gửi báo giá và tiến hành:

  • Cung cấp các báo cáo nội bộ để doanh nghiệp theo dõi tình hình công ty
  • Hướng dẫn sắp xếp hóa đơn chứng từ/ lưu trữ kế toán

Bước 3Sau khi doanh nghiệp đồng ý sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính của Global Link Asia Consulting, doanh nghiệp tiến hành gửi tất cả hóa đơn chứng từ liên quan đến doanh nghiệp tại Singapore.

Bước 4: Tiến hành thực hiện báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

Bước 5:Báo cáo sẽ được gửi lại cho doanh nghiệp ít nhất 1 tuần trước ngày nộp để xem xét và kiểm tra

Bước 6: Thực hiện nộp lên cơ quan liên quan

Bước 7: Thông báo cho doanh nghiệp kết quả nộp

 

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn được tư vấn và hướng dẫn cách thực hiện các báo cáo tài chính nàytham dự ngay khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn để hiểu hơn về 1) tổng quan thuế Singapore , 2) các yêu cầu luật định trong hoạt động hạch toán hằng ngày của doanh nghiệp, 3) các báo cáo phải nộp và thời hạn nộp, 4) quan trọng nhất cách khai thuế điện tử cho công ty tại Singapore.

Lưu ý:  Trong gói dịch vụ báo cáo tài chính không bao gồm hỗ trợ công ty Singapore nộp biên bản họp hội đồng thường niên (AGM) cho ACRA.  Hỗ trợ công ty nộp biên bản họp hội đồng thường niên (AGM) là một dịch vụ riêng biệt của GLAC, vì vậy doanh nghiệp có thể liên hệ Global Link Asia Consulting để tìm hiểu thêm về dịch vụ này.

Những thông tin có thể tham khảo thêm:

Thành lập công ty tại Singapore 

Hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp tại Singapore

Tổng hợp những báo cáo hằng năm công ty Singapore cần nộp

 

Để được tư vấn thêm về dịch vụ báo cáo tài chính tại công ty Singapore, vui lòng liên hệ:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Đăng ký dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm cho công ty Singapore

 

3259 Last modified on Thứ sáu, 09 Tháng 7 2021 12:27
Global Link Asia Consulting - Tax calculator

Liên hệ qua phone

Liên hệ qua email

Liên hệ qua Viber

Liên hệ qua Whatsapp

Liên hệ qua Skype

Liên hệ qua Telegram